skip to Main Content
Kognitiv Psykolog Søborg- Buddingevej 306, 2860 Søborg
Jalousi_Psykolog_Lyngby

Hvad er symptomerne ved jalousi?

Nogle grader af jalousi opfattes som normal i moden kærlighed, og den vil ofte ikke lede til store problemer for dig selv eller andre. Den kan dog som andre emotioner overtage kontrollen i dit liv, og her er det vigtigt at søge hjælp.

Der findes flere forskellige typer jalousi, og disse kan have forskellige symptombilleder, som terapeuten skal tage højde for, når den individuelle behandling tilrettelægges.

Det er dog fælles for dem alle, at de indeholder en kompleks række emotioner herunder vrede, raseri, ydmygelse, frygt, angst, sorg og depression. Jalousi er altså en stærk følelse, som kan påvirke dit liv i varierende grad.

Symptomerne kan blandt andet være:

  • Bekymringer om utroskab
  • Fysiske reaktioner såsom hjertebanken, kvalme og åndenød
  • Søvnforstyrrelser
  • Tristhed
  • Kontroladfærd overfor partneren såsom forhør eller tjekadfærd af f.eks. telefon
  • Vrede mod dig selv, partneren eller rivalen
  • Social isolation
  • Svær depression
  • Psykosesymptomer f.eks. paranoia, trusler og vold.

Det er derfor vigtigt at søge hjælp, hvis du eller din partner lider af patologisk jalousi.

Hvad kan jalousi føre til?

Jalousi kan medføre stor ambivalens, da man ofte har stor kærlighed til partneren samtidig med, man får vakt disse ubehagelige jalousifølelser. Dette kan medføre stor sorg, da parforholdet pludselig er udfordret af jalousien, og parforholdet ofte har en stor betydning. Man vil ofte føle et ejerskab overfor partneren, så man begynder at udøve kontroladfærd.

Det vil tit være udfordrende og udtrættende at skulle kontrollere et andet menneske, hvilket kan medføre yderligere fjendtlighed mod partneren. Det er almindeligt at jalousi medfører varierende grader af aggression, men det er forskelligt, hvordan man får afløb herfor f.eks. spydige kommentarer, forhør, spionage, trusler eller vold. Vreden kan både blive rettet mod partneren, rivalen eller en selv, hvilket kan få store konsekvenser såsom ophør af parforholdet eller depression.

Hvad er jalousi?

Indledningsvist må der skelnes mellem jalousi og misundelse. Misundelse er, når man gerne vil have noget, som en anden har. Jalousi er, når man frygter at miste noget til en rival, som man allerede har. Det er en almindelig følelse i kærlighedsrelationer, da man kan frygte at miste eksklusiviteten med sin partner, eftersom partneren har begrænsede ressourcer at give såsom f.eks. opmærksomhed, intimitet eller seksuel energi.

Det er forskelligt, hvornår man føler, at denne eksklusivitet trues. Nogen kan leve i polygame forhold, hvorimod andre oplever jalousi, hvis partneren har emotionel kontakt med en af modsatte køn. Jalousi kan ligeledes være retrospektiv, og her omhandler den noget i partnerens tidligere liv, som man ikke selv var en del af.

Jalousi behøves altså ikke nødvendigvis at omhandle, at partneren har begået jalousifremkaldende handlinger i forholdet såsom f.eks. utroskab. Følelsen kan opstå alene på baggrund af mistanke eller ubehaget ved selvopfundne forestillinger om potentiel utroskab, hvorfor jalousien ikke nødvendigvis behøver være begrundet. Uanset om jalousien er begrundet eller ej, så er det væsentligt at søge behandling, hvis jalousien er hæmmende for dit liv og parforhold.

Hvordan behandles jalousi?

Er jalousien opstået grundet svigt i parforholdet, så kan terapi hjælpe med at styrke eget selvværd, så man mere hensigtsmæssigt kan udtrykke egne grænser og behov.

Behandlingen kan ligeledes omhandle bearbejdningen af svigt i opvæksten eller utroskab i foregående parforhold. Det er muligt at ændre jalousiadfærdsmønstret, hvis man bliver mere bevidst om, hvor jalousitankerne og følelserne stammer fra. Ofte vil følelsen aftage, når man får afkræftet jalousioverbevisningerne eller styrket sit selvværd, så man tør udtrykke sine behov til partneren.

Derudover kan følelsen desuden afspejle problemer i parforholdet, hvor jalousien med fordel kan behandles parterapeutisk. Målet for terapien er, man kan beherske jalousien uden at blive fuldkommen overvældet. Det er altså ikke nødvendigvis målet, at man skal være fuldkommen jalousifri. Lettere jalousi er altså normal, og den opfattes sommetider som et tegn på kærlighed i parforhold.

Hvorfor får man jalousi?

Jalousi udløses af frygten for tab af eksklusivitet i en værdifuld intim relation, og denne frygt kan både være begrundet og ubegrundet. Dette eksklusivitetsønske er blevet observeret hos småbørn helt ned til 6 måneder, og jalousi kan opfattes som en normal tilpasningsreaktion til menneskelige levevilkår gennem tiden.

Der findes forskellige faktorer, som kan have betydning for, at jalousien bliver ukontrollerbar. Jalousi kan blandt andet opstå som led i forskellige psykiatriske lidelser, hvor det er væsentligt at behandle den underliggeliggende årsag. I forlængelse heraf kan det sommetider forværres, hvis man har et misbrug af rusmidler.

Jalousi kan desuden afspejle selvværdsmæssige problemer eller svære opvækst- og livsvilkår, som er relevante at arbejde med terapeutisk. Ligeledes kan det også opstå grundet oplevelsen af svigt i parforholdet, som ikke er blevet bearbejdet tilstrækkeligt.

Back To Top