skip to Main Content
Kognitiv Psykolog Søborg- Buddingevej 306, 2860 Søborg

Faktaboks om Cynofobi – angst for hunde

 • Cynofobi, angst for hunde, er en enkeltfobi, der indebærer en patologisk frygt for hunde.
 • Det anslås, at forekomsten af enkeltfobier er ca. 5-10 % i den vestlige verden
 • Der findes ingen specifikke tal for hvor mange mennesker, der lider af cynofobi
 • Enkeltfobier debuterer ofte i barndommen med 50 % af tilfældene konstateret ved 7- års alderen
 • Kognitiv terapi har vist sig at have en god effekt til behandling af enkeltfobier

(Kilde: Psykiatrifonden)

Hvad er cynofobi – Angst for hunde?

Angst for hunde er en type angstlidelse, der er karakteriseret ved en vedvarende og overdimensioneret angst for hunde. Konfrontationer med hunde udløser ved denne type fobi mange af de samme kropslige og følelsesmæssige reaktioner som for angst generelt.

Angsten kan udløses ved direkte kontakt til hunde, men kan også opstå i forbindelse med afbildninger af hunde i fjernsynet eller i aviser og magasiner. For nogle vil alene tanken om hunde kunne udløse en voldsom frygt.

Da angsten er forbundet med en høj grad af ubehag, vil personer med hundeangst typisk forsøge at undgå situationer med risiko for kontakt til hunde. Lidelsen kan herved blive meget invaliderende, da man relativt ofte konfronteres med hunde i vores samfund.

Hvordan behandles cynofobi?

Kognitiv behandling har ifølge videnskabelige undersøgelser, vist sig have en meget stor effekt til behandling af cynofobi.

Behandlingen består blandt andet af eksponeringsopgaver, hvor du i samarbejde med din psykolog stille og roligt udsætter dig selv for de situationer, der medfører angst. Du får hjælp til at håndtere din angst og lærer gradvist, at der ikke sker noget slemt ved kontakt til hunde.

Sideløbende med eksponeringsopgaverne vil der i terapien også blive sat fokus på tanker og forestillinger, der knytter sig til de angstfremkaldende situationer. Du vil få redskaber til at håndtere angsten og lære nye og mere hensigtsmæssige tanke- og reaktionsmønstre.

Hvorfor får man cynofobi?

Det er endnu ikke endeligt fastlagt, hvorfor nogle mennesker udvikler cynofobi.  Med udgangspunkt i forskning indenfor området er der dog fundet en række biologiske og miljømæssige faktorer, der tænkes at øge individets sårbarhed overfor lidelsen.

Angst for hunde

Hvad er symptomerne på cynofobi?

Cynofobi vil typisk komme til udtryk som angst med symptomer, der tiltager i styrke ved konfrontation med det frygtede.

Fysiske symptomer

 • Svimmelhed
 • Hjertebanken
 • Øget svedrespons
 • Rysten
 • Besværet åndedræt
 • Kvalme
 • Uro i maven

Psykiske symptomer

 • Frygt
 • Nervøsitet
 • Angst

Kognitive symptomer

 • Katastrofetanker

Adfærdsmæssige symptomer

 • Undgåelsesadfærd

Hvad kan cynofobi føre til?

Personer med cynofobi vil ofte forsøge at minimere risikoen for kontakt til hunde. Dette kan være en vanskelig strategi i et land som Danmark, hvor der lever op mod 600.000 hunde, og sandsynligheden for at møde en hund hos venner og bekendte eller i det offentlige rum således er meget stor. Af disse årsager kan hundefobi føre til en meget begrænset færden og resultere i en indskrænket livsudfoldelse.

Faktorer der øger risikoen for cynofobi

 • Den genetiske disposition: Risikoen for at udvikle cynofobi kan være forhøjet, hvis en forælder eller søskende har lidelsen.
 • Den sociale arv: Angsten for hunde kan være indlært, hvis man som barn har haft forælder, der har været bange for hunde.
 • Opvæksten: Der kan være fundet en eller flere episoder sted i barndommen, der har bidraget til et negativt forhold til hunde. Det kan fx dreje sig om, at personen med cynofobi selv er blevet bidt af en hund eller har set en anden blive bidt.

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til psykologbehandling af angstlidelser.

For mere generel information vedrørende angstlidelser klik her.

Back To Top