skip to Main Content
Kognitiv Psykolog Lyngby - Lyngby Hovedgade 39, 2 t.h. - 2800 Kongens Lyngby
Kognitiv_psykolog_Sara_Welling_Shipman_Jensen

Kognitiv psykolog Sara Welling Shipman Jensen:

Telefon: 42 91 15 02

Mail: psykologwelling@gmail.com

Om databeskyttelse:

 EU har vedtaget en ny datalov, gældende for alle i EU, der behandler dataoplysninger. De nye regler skal sørge for at beskytte den individuelle borger i forhold til personfølsomme data. Vi anbefaler derfor, at du, når du kontakter os via mail, ikke sender personfølsomme oplysninger, som f.eks. mentale eller fysiske helbredsoplysninger. For optimal beskyttelse anbefaler vi at du kontakter os telefonisk.

Curriculum Vitae for psykolog Sara Welling Shipman Jensen

2019- Kognitiv Psykolog Lyngby

2016-2019 Forskningsassistent på FOCUS-projektet

2017-2017 OPUS Hvidovre & Valby

2016-2017 Individuel terapeut hos Frit Sind. Medforfatter på Frit Sinds dagbogshæfte.

2016-2017 Forskningsassistent hos WARM projektet.

2016-2016 Center for Angst

Psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet med speciale i jalousi.

Kognitiv psykolog Sara Welling Shipman Jensen:

Tilbyder par- og individuel terapi, herunder mulighed for studiepris og henvisningstilbud, hvis du er henvisningsberettiget. Se priser her.Psykolog Sara W. S. Jensen anvender følgende terapiformer: kognitiv terapi – kognitiv adfærds terapi, Compassion Focused Therapy, Metakognitiv Terapi og ACT

Du får altså evidensbaserede værktøjer til at tackle dine problemstillinger.

Jalousi:

Parterapi og individuel behandling

Jeg er ekspert indenfor jalousi, som jeg derfor kan tilbyde højt kvalificeret hjælp til at forstå og behandle både individuelt, men også i parterapi. Behandlingen kan grundet min store viden tilrettelægges individuelt alt efter jalousiproblematikken, uanset om den forekommer at være ubegrundet eller begrundet.

Misbrugsproblematikker – afhængighed:

Misbrugsproblematikker er ofte et symptom på andre psykologiske problematikker såsom f.eks. angst, og jeg kan hjælpe dig med at forstå baggrunden for dit misbrug, så den rette behandling kan tilrettelægges. Det er væsentligt at beskæftige sig med de omkringliggende problematikker, som gør, at selvmedicinering føles nødvendig for dig. Terapien kan give dig værktøjer til at ændre tankemønstre og adfærd, så du kan befries for de fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som misbrug ofte medfører.

Tilknytning og relationelle problemstillinger:

Tilknytningen til dine tidlige omsorgspersoner er en skabelon for, hvordan man tilknytter sig i relationer senere i livet. Det kan være, du er bange for at blive forladt eller du ikke kan binde dig følelsesmæssigt. I terapien kan man være opmærksom på, hvordan tilknytningen udviser sig, og hvordan relationen kan gøres mere tryg. Formålet er, du bliver opmærksom på egne grænser samt behov, og jeg vil støtte dig i at udtrykke disse. Dette giver grobund for, du kan udvikle tryggere relationer udenfor terapien.

Opvækst- og livsvilkår:

Opvækst- og livsvilkår kan senere i livet medvirke til dårligt selvværd, relationelle problemer såsom vrede og uhensigtsmæssige strategier som f.eks. misbrug. Hos mig kan du altid tale om det, der har været svært, og de udfordringer det har skabt i livet, der kan være svære at håndtere alene. Det kan i forlængelse af ovenstående f.eks. være frygten eller smerten ved at knytte sig i nære relationer, som skal udforskes under de trygge terapeutiske rammer.

Selvværdsproblematikker:

Selvværdsproblematikker omhandler ofte følelsen af ikke at være god nok, hvilket blandt andet kan medføre urimelige krav til dig selv. I det terapeutiske rum kan disse tankemønstre udforskes, så du kan få et mere nuanceret- og positivt syn på dig selv. Denne øgede selvværdsættelse medfører nye handlemønstre, så du kan stille mere realistiske og selv-medfølende krav til dig selv fremadrettet.

Pårørende til psykoselidelser:

Min mangeårige erfaring fra psykiatrien har givet mig stor indblik i psykoselidelser og de dertil hørende psykiatriske problemstillinger der opstår. Denne viden kan også være relevant for dig, hvis du er pårørende til en patient i psykiatrien, idet jeg kan hjælpe i form af pårørendesamtaler.

Angst:

Angst opstår, når du frygter eller bekymrer dig om fremtidige hændelser eller en specifik situation. Det er naturligt at opleve angst sommetider, men den kan blive overdreven og livshæmmende i hverdagen. Er angsten blevet invaliderende for dit liv, så er kognitiv behandling effektiv til at overvinde angsten. I det terapeutiske rum kan du få viden om dine tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd, der er forbundet med angsten. De nyeste kognitive metoder vil blive inddraget, så du får redskaber til at udfordre og håndtere angsten.

Back To Top