skip to Main Content
Kognitiv Psykolog Søborg- Buddingevej 306, 2860 Søborg

Hvad er ikke-voldelig kommunikation (IVK)?

 

Ikke-voldelig kommunikation (også kaldet girafsprog) er baseret på sprogfærdigheder og kommunikationsfærdigheder, der styrker evnen til at blive ved med at være menneskelig, selv under svære vilkår. Ikke-voldelig kommunikation kan vise os, hvordan vi skal ændre den måde hvorpå vi udtrykker os og lytter til andre. At gå fra at være vanemæssige, automatisk reaktioner, så kan vores ytringer blive bevidste reaktioner, der er solidt funderet på en bevidsthed om det vi ser, føler og ønsker. Det er en måde at udtrykke os ærligt og klart samtidigt med at vi er opmærksomme på andre på en respektfuld og empatisk måde.

Metoden består af 4 processer:

  • Iagttagelser
  • Følelser
  • Behov
  • Anmodninger

Hvad kan ikke-voldelig kommunikation bidrage positivt med?

 

Ikke-voldelig kommunikation er med til at styrke evnen til at lytte og respondere uden at dømme og være optaget af HVEM DER ER HVAD. Det voldelige i kommunikationen opstår ved dette, samt der kommer til at blive kommunikeret ud fra frygt, – skyld- eller skamfølelse.

IVK støtter de sproglige og kommunikative evner, så samtalen kan konstruktiv og kærlig og ikke mindst tydelig.

Det er både en kommunikations vej, der kan benyttes af terapeuten men ligeledes være en måde klienten/klienter kan integrere i sine egne relationer og skabe en mere kærlig og uproblematisk kommunikation.

Hvor kan metoden anvendes?

 

Ikke-voldelig kommunikation kan bruges i mange af livets arenaer med stor succes. Det er en ud fra en filosofi, om at gøre verden til et bedre sted med en mere kærlig kommunikation. Derfor er den også yderst relevant set ud fra et sexologisk og parterapeutisk synspunkt. I disse livsarenaer er der følelser involveret, der er kærlighed – måske ikke altid uproblematisk – og ofte vil det også være her, mennesker oplever at være allermest elsket men også allermest udfordret på grund af sårbarhed.

Rosenberg:

”De konkrete handlinger vi iagttager

            der berører vores velbefindende.

            Hvad vi føler over for det vi iagttager

            De behov, værdier, ønsker osv.

            der frembringer vores følelser

            De konkrete handlinger vi ønsker at anmode om,

            så vores liv bliver rigere” (2019)

Back To Top