skip to Main Content
Kognitiv Psykolog Lyngby - Lyngby Hovedgade 39, 2 t.h. - 2800 Kongens Lyngby

Hvad er Løsningsfokuseret samtaleterapi?

Løsningsfokuseret samtaleterapi søger at ændre problem-fokus til et mere løsningsorienteret fokus i terapien. Der kan være værdi i at finde frem til årsagen til de udfordringer og problemer, man møder, men i stedet for at analysere og vurdere problemet/problemerne, vil den løsningsfokuserede tilgang undersøge, hvor i livet mennesket lykkes og har ressourcer, som kan bruges til at konstruere egne løsninger på de udfordringer, de møder. Det er en terapiretning, der er utrolig empowering.

Løsningsfokuseret samtaleterapi ligger sig op af den divergente tænkning (Rappaport 1981). Divergent tænkning vil sige, at terapeuten undersøger forskellige perspektiver på problemet og ser efter potentielle løsning – og klientens opfattelse vægter lige så meget som behandleren, da det kun kan være i sammenspil med klienten, at en løsning kan findes.

Hvad kan ikke-voldelig kommunikation bidrage positivt med?

Ikke-voldelig kommunikation er med til at styrke evnen til at lytte og respondere uden at dømme og være optaget af HVEM DER ER HVAD. Det voldelige i kommunikationen opstår ved dette, samt der kommer til at blive kommunikeret ud fra frygt, – skyld- eller skamfølelse.

IVK støtter de sproglige og kommunikative evner, så samtalen kan konstruktiv og kærlig og ikke mindst tydelig.

Det er både en kommunikations vej, der kan benyttes af terapeuten men ligeledes være en måde klienten/klienter kan integrere i sine egne relationer og skabe en mere kærlig og uproblematisk kommunikation.

Back To Top