skip to Main Content
Kognitiv Psykolog Søborg- Buddingevej 306, 2860 Søborg

Hvad er Løsningsfokuseret samtaleterapi?

Løsningsfokuseret samtaleterapi søger at ændre problem-fokus til et mere løsningsorienteret fokus i terapien. Der kan være værdi i at finde frem til årsagen til de udfordringer og problemer, man møder. Men i stedet for at analysere og vurdere problemet/problemerne, vil den løsningsfokuserede tilgang undersøge, hvor i livet mennesket lykkes og har ressourcer. Dette kan bruges til at konstruere egne løsninger på de udfordringer, de møder. Det er en terapiretning, der er utrolig empowering.

Løsningsfokuseret samtaleterapi ligger sig op af den divergente tænkning (Rappaport 1981). Divergent tænkning vil sige, at terapeuten undersøger forskellige perspektiver på problemet og ser efter potentielle løsninger. Klientens opfattelse vægter lige så meget som behandleren, da det kun kan være i sammenspil med klienten, at en løsning kan findes.

Hvor kan Løsningsfokuseret samtaleterapi anvendes?

Løsningsfokuseret samtaleterapi søger at få øje på de muligheder og succeser, der ligger i klientens egen fortælling, selv når fokus er på en problematik. Hvor der kan øjnes en mulighed for at dette har lykkedes tidligere og hvad der skete, kan bruges som en erfaring til at løse en konflikt anderledes/handle på en ny og mere hensigtsmæssig måde? På den måde gøres klienten til ekspert på eget liv. Ligeledes findes svarene/løsningerne, men terapeutens rolle er at støtte, guide og få øje ressourcerne hos klienten.

Mirakelspørgsmål:

Løsningsfokuseret samtaleterapi benytter sig af mirakelspørgsmålet. Det vil sige, at klienten bedes om at beskrive, hvordan det ville se ud, hvis der ikke længere var det pågældende problem. Det har vist sig som en positiv metode, da det støtter klienten i at overveje en række af muligheder, som problemet har stået i vejen for. Det giver anledning til at tænke handlemuligheder og et fremtidsperspektiv, som ikke længere er præget af problematikken. Ved denne positive tilgang kan det løsningsorienterede fokus få bedre fodfæste og dermed også en bevægelse væk fra problematikken.

Back To Top