skip to Main Content
Kognitiv Psykolog Søborg- Buddingevej 306, 2860 Søborg

Trikotillomani

Faktaboks

  • Trikotillomani er en impulskontrolforstyrrelse, der indebærer en uimodståelig trang til hårudrivning
  • Det anslås, at forekomsten af trikotillomani er mellem 1- 3,5 % i den vestlige verden
  • Lidelsens gennemsnitsalder ved debut er 13 år, men sygdommen kan ramme alle aldersgrupper
  • Hos voksne forekommer lidelsen oftere blandt kvinder
  • Trikotillomani er kategoriseret under lidelser med vane- og impulshandlinger i diagnosesystemet og beslægtet med bl.a. OCD (obsessiv-kompulsiv tilstand)

(Kilde: Sundhed.dk)

Hvad er væsentlige kendetegn/symptomer på trikotillomani?

  • Periodisk hårudrivning med mærkbart hårtab
  • Tiltagende spændingsfølelse umiddelbart før håret trækkes ud, eller hvis man forsøger at modstå trangen
  • Tilfredsstillelse, lettelse eller velbefindende efter hårudrivning
  • Hårudrivningen er problemskabende for arbejdes- og studiemæssige forhold samt i sociale sammenhænge

Hvad er Trikotillomani?

Trikotillomani er en lidelse kendetegnet ved en voldsom trang til gentagende at trække egne hår ud.  Hårudrivningen bærer præg af at være tvangspræget og umiddelbart udenfor personens kontrol. Herved ligner trikotillomani andre lidelser med vane- og impulshandlinger herunder blandet andet OCD. Hårudrivningen kan forekomme alle steder på kroppen, hvor der er hårvækst og resultere i et mærkbart hårtab. Det er heller ikke usædvanligt, at hårene synkes eller spises efter hårudrivningen. Adfærden kan være bevidst, men foregår som oftest nærmest automatisk under bestemte aktiviteter, som når man ser fjernsyn, læser, sidder ved computeren eller taler i telefon. Da forskningen indenfor området er relativt ny, vides det endnu ikke med sikkerhed, hvordan lidelsen skal forstås. Hårudrivningen kan være udløst af følelsesmæssige og kropslige tilstande som stress, anspændthed, rastløshed eller kedsomhed, og fremtrædende teorier indikerer, at adfærden kan ses som et udtryk for selvregulering. Mange beretter, at de oplever en kortvarig lettelse eller tilfredsstillelse efter hårudrivningen. Lidelsen kan være forbundet med stor skam. Dette betyder, at mange forsøger at skjule lidelsen og lever med den i mange år uden at opsøge den fornødne hjælp.

Hvorfor får man trikotillomani?

Nogle mener, at hårudrivningsadfærden ved trikotillomani fungerer som følelsesregulerende mekanisme og herved kan være udtryk for vanskeligheder ved at rumme følelsesmæssige tilstande. Dette vides dog ikke med sikkerhed, og det skal understreges, at der ikke behøver at være dybereliggende psykologiske årsager bag lidelsen.

trikotillomani psykolog lyngby

Hvad kan trikotillomani føre til?

Trikotillomani kan medføre en række alvorlige og vidtrækkende fysiske, psykiske og sociale konsekvenser. Lidelsen er hyppigt forekommende sammen med andre psykiatriske problemstillinger herunder trikotillofagi, der indebærer indtagelse af de plukkede hår og ses hos cirka 50% af de diagnosticerede. Hudplukning, neglebidning og voldsom kløtendens er også adfærd, der ses sammen med trikotillomani. Som følge af lidelsen kan der desuden opstå andre psykiske vanskeligheder såsom angst, depression, OCD og lavt selvværd. Mange med trikotillomani oplever stor skam, hvilket i værste tilfælde kan føre til isolation og ensomhed. De mest alvorlige fysiske helbredsproblematikker er blandt andet hudproblemer som hudirritation, infektion og ardannelse samt mave- og tarmproblemer som følge af hårindtagelsen.

Hvordan behandles trikotillomani?

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv terapi har vist gode resultater til behandlings af trikotillomani. I et behandlingsforløb vil du blandt andet få en øget viden om lidelsen og arbejde med at afdække og identificere tanker, følelser og adfærd, der knytter sig til hårudrivningen.

Adfærdsregulerende teknikker

Behandlingen sigter mod en ændring i din adfærd, der skal reducere graden af hårudrivningen. Dette gøres blandt andet ved at afdække og identificere faktorer, der udløser og opretholder adfærden. Da gentagen hårudrivning bidrager til at vedligeholde og forstærke trikotillomanien, er det vigtigt at arbejde med at distrahere opmærksomheden væk fra adfærden, for på sigt at kunne stoppe den. Du vil derfor blive introduceret for redskaber i terapien, der skal hjælpe dig til at udholde trangen til at rive hår ud uden at handle på den.

Følelsesregulerende teknikker

En del af behandlingen handler også om at lære at rumme, udholde og acceptere svære følelser eller situationer, der normalt kan udløse din trang til at hårdudtræk.  Du vil derfor i samarbejde med din psykolog afsøge nye strategier, der hjælper dig til at regulere dine følelser på en mere hensigtsmæssig og omsorgsfuld måde.

Afspænding og mindfulnessøvelser

Som supplement til den kognitive terapi kan du også blive introduceret for åndedræts- og vejrtrækningsteknikker med henblik på at mindske uro og anspændthed og blive bedre til at samle fokus.

Hvad er årsagerne til trikotillomani?

Det vides endnu ikke med sikkerhed, hvorfor nogle mennesker får denne lidelse. Forskning indenfor området er fortsat ny, og årsagen til lidelsen er derfor ikke endeligt afklaret. Det tyder dog på, at lidelsen skyldes både genetiske og miljømæssige faktorer.

For mere generel information vedrørende angstlidelser klik her.

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til psykologbehandling af angstlidelser.

Back To Top