skip to Main Content
Kognitiv Psykolog Søborg- Buddingevej 306, 2860 Søborg

Hvad er Kognitiv adfærdsterapi?


Som udgangspunkt er kognitiv terapi en forskningsbaseret psykologisk tilgang til psykologiske problemstillinger. I forhold til de fleste andre psykologiske metoder, har vist sig at have en overlegen behandlingseffekt if. mange psykologiske lidelser.

​For nuværende anses kognitiv terapi, i Danmark såvel som internationalt, for at være en af de mest effektive psykologiske metoder til behandling af de fleste psykologiske lidelser. Kognitiv terapi er i en kontinuerlig udvikling og der forskes hele tiden i metoder, der kan skabe yderligere optimering af behandlingen.

​Kognitiv adfærdsterapi er baseret på ”hjælp-til-selvhjælp”s princippet. Et terapiforløb er derfor altid præget af hjemmeøvelser (redskaber/værktøjer), der bidrager til at transformere de tankemønstre der går umiddelbart forud for situationer/følelser, som du kan opleve som problematiske i dit liv. Tanker har som oftest grobund i ikke-bevidste bagvedliggende antagelser og leveregler, der vil påvirke dine følelser, handlinger og din krop. Hovedformålet for den kognitive terapi er derfor, via en ændring af uhensigtsmæssige tanker, at ændre på uhensigtsmæssige følelser og tilhørende adfærd.

Kognitiv Adfærdsterapi

Den historiske baggrund


Kognitiv adfærdsterapi blev udviklet af professor i psykiatri, Aaron T. Beck, i begyndelsen af 1960erne som en tidsbegrænset, psykoedukativ, struktureret og evidensbaseret psykoterapi for depression og senere angst. Kognitiv terapi findes både som individuel og gruppebaseret terapi.

Det overordnede terapeutiske fokus i kognitiv terapi er at hjælpe klienten med at undersøge, hvordan han/hun konstruerer og forstår verden (kognition), samt at hjælpe klienten med at eksperimenterer med forskellige måder at respondere på (adfærd). Terapeuten og klienten identificere, evaluere og modificere som udgangspunkt de negative automatiske tanker. Senere i terapien vil man, hvis det er relevant, begynde at arbejde med de intermediære antagelser og kerneantagelser. Man udformer aktivitetsskemaer, foretager adfærdseksperimenter, laver forskellige hjemmeopgaver mv..

​Terapien har form af teamwork, hvor klienten med tiden vil tage større del i den terapeutiske session og være med til at bestemme indhold, opsummere pointer mv.. Kognitiv terapi tager også udgangspunkt i forskellige tests f.eks. ’Becks Depression Inventory’ (BDI) og ”Becks Anxiety Index” (BAI). Terapien varierer afhængigt af klienten, karakteren af problemerne, tidligere erfaringer med terapi og behandlingspræferencer.

Back To Top