skip to Main Content
Kognitiv Psykolog Søborg- Buddingevej 306, 2860 Søborg

Faktaboks om PTSD

I følge Psykiatrifonden udvikler 1 % af befolkningen i Danmark PTSD og:

 • De fleste kvinder, der oplever partner vold udvikler lidelsen, hvis den ikke bearbejdes.
 • Cirka halvdelen af ofre for sexovergreb i barndommen udvikler lidelsen.
 • Halvdelen af flygtninge, der har været i krig i deres hjemlande udvikler diagnosen.
 • 10-18 % af de soldater, der har været i krig udvikler lidelsen.
 • 7-10 % af fagpersonale får lidelsen. Det er eksempelvis politi, brandmænd eller ansatte i psykiatrien.
 • 10 % af dem der oplever et overfald får diagnosen.
 • 1-5 % af de folk, der har været udsat for en ulykke, hvor der sker skader på kroppen udvikler lidelsen.

Kilde: Psykiatrifonden, 2017

Hvad er PTSD?

PTSD står for posttraumatisk stress disorder. Den kan inddeles i 3 kategorier; genoplevelse, undgåelse og hyper-arousal. Arousal er udtryk for vågenhed, parathed og modtagelighed for sanseindtryk. Indenfor psykologien dækker arousal over forskellige bevidsthedstilstande lige fra bevidstløshed til vågen opmærksomhed.

PTSD er en posttraumatisk belastningsreaktion, der indtræffer efter en exceptionel truende eller katastrofeagtig oplevelse, som fx vold eller ulykker. Lidelsen opstår, som en forsinket reaktion på en traumatisk begivenhed, der har haft karakter af at have været yderst truende. Det kan være begivenheder den enkelte selv har været involveret i, eller det kan også være oplevelser, hvor den enkelte har været vidne til noget voldsomt, som andre har været udsat for.

Det er langt fra alle, der gennemgår et traume, der udvikler PTSD. Varighed og intensitet samt håndtering er afgørende for, om et individ får lidelsen. Diagnosen kan have en forbigående karakter, men den kan også være kronisk, hvilket dog sker i sjældne tilfælde. Prædisponerede faktorer som personlighedstræk eller forudgående nervøse lidelser kan øge risikoen for PTSD.

 Kilder: Friis-Hasché et al. 2008, Psykiatrifonden 2017, WHO; ICD 10 2015.

Hvis du vil læse mere, så kan vi anbefale at læse om det på Psykiatrifondens hjemmeside under PTSD.

Hvordan behandles PTSD?

Lidelsen PTSD kan fx behandles med psykoterapi ved hjælp af kognitiv adfærdsterapi, compassion focused eller mindfulness baseret terapi, samt metakognitiv terapi, men der er også andre effektive behandlingsmetoder. I svære tilfælde kan det være nødvendigt at supplere terapien med medicinsk behandling. Det er en god ide at søge professionel hjælp af en psykolog eller en psykiater, hvis man har mistanke om symptomer på PTSD.

Hvorfor får man PTSD

Der kan være flere forklaringer på, hvorfor et menneske udvikler lidelsen. Først og fremmest har den enkelte oplevet en traumatisk begivenhed, hvor han eller hun har følt sig hjælpeløs, oplevet rædsel eller stærk frygt. Derudover er den individuelle håndtering af tanker, følelser og kropslige reaktioner i forbindelse med traumet også afgørende for, om man udvikler lidelsen eller ej.

PTSD Psykolog Lyngby

Hyppigst forekommende symptomer på PTSD

 • Tilbagevendende oplevelser, hvor den traumatiske begivenhed genopleves i vågen tilstand, som flashbacks eller i søvne i form af mareridt.
 • Voldsomt ubehag ved at blive udsat for situationer, der minder om traumet.
 • Undgåelse af situationer, der minder om traumet.
 • Angst, stress, depression, panik, irritabilitet, vrede, aggressivitet mv.
 • Søvnløshed (problemer med at falde i søvn eller sove igennem).
 • Overdreven vagtsomhed, forskrækkelse eller tendens til at fare sammen.
 • Fysisk arousal.
 • Manglende impulskontrol.
 • Problemer med arbejdshukommelsen og opmærksomheden.
 • Uhensigtsmæssig emotionel respons, emotionel afstumpning, vedvarende fornemmelse af følelsesløshed, kroniske overvældende følelser mv.
 • Nedsat føling med egne behov.
 • Alexithymia (vanskeligheder ved at identificere mening i fysiske følelser og muskel aktivering).
 • Nedsat kapacitet til at engagere sig i nuet.

Klider; WHO ICD 10 2015, Psykiatrifonden 2017 og Kolk 2006

Hvad kan PTSD føre til?

I tilfælde af at et menneske gennemgår en traumatisk oplevelse, så udfordres det i sine kerneantagelser af verden omkring ham eller hende. Herved kan man udvikle nogle uhensigtsmæssige tankemønstre, som det ikke er muligt selv at komme ud af.

Noget af det mest kritiske ved PTSD er erfaringen med fysisk hjælpeløshed, og at ingen kan afværge det uundgåelige. Dette kan føre til en uhensigtsmæssig respons i forhold til de naturlige kæmp, ”frys” eller flygt reaktioner, hvorved fx fysisk ubevægelighed kan blive en automatisk reaktion (Kolk, 2006).

Lidelsen kan føre til misbrugsproblemer. Forskningen viser, at blandt de mennesker, der udvikler PTSD, er der en særlig høj forekomst af stof- eller alkoholmisbrug (Psykiatrifonden, 2017).

Det er hensigtsmæssigt at søge professionel hjælp i tide.

Hvornår skal man søge hjælp?

Som oftest vil symptomerne efter en traumatisk begivenhed forsvinde af sig selv, når man kommer tilbage i vante trygge omgivelser. Sindet er på mange måder i stand til at hele sig selv. Det afgørende er ens respons på de negative tanker, der kan opstå efter en traumatisk hændelse. Det er naturligt at reagere og have symptomer umiddelbart efter en traumatisk oplevelse og også i tiden derefter. Men hvis symptomerne fortsætter og forhindrer dig i at leve din normale hverdag, hvis du fx ikke kan sove i adskillige døgn efter hændelsen eller har mistanke om PTSD, så er det tid til at søge hjælp.

Mere viden om PTSD

Du kan evt. læse Casper Aaens nye selvhjælpsbog: ”Kom over dit livs traume” -en selvhjælpsbog til mennesker med PTSD eller gå ind på psykiatrifondens hjemmeside.

Back To Top