skip to Main Content
Kognitiv Psykolog Søborg- Buddingevej 306, 2860 Søborg

OBS: Jeg tilbyder ikke parterapi p.t.

Kognitiv parterapi

Hjælp til selvhjælp

Parterapi er for jer, der gerne vil styrke jeres forhold gennem terapeutiske samtaler. Parterapi kan opfattes som hjælp til selvhjælp, da terapeutens tilstedeværelse skaber den nødvendige tryghed og plads til, at I begge bliver hørt og anerkendt. Det terapeutiske rum faciliterer altså, at I får en større forståelse for- og viden om hinanden, når den enkelte bliver rummet. Formålet er altså ikke, at I skal ændre hinanden, men derimod opnåelsen af en dybere forståelse af både jeg, du og vi i forholdet.

Mulige problematikker

Parterapi kan omhandle alt fra eksempelvis skænderier over oprydning, dårlige kommunikation, vrede, jalousi, utroskab, seksuelle problematikker, manglende nærhed og gnist. Parterapi er en måde at bryde den onde cirkel, når I selv er kørt fast i uhensigtsmæssige handlemønstre.

Redskaber

I vil gennem kognitiv terapi få redskaber til at løse- og forebygge jeres specifikke problemstillinger, så I ikke havner i, eller bevarer et uhensigtsmæssigt relations mønster. Det vil være relevant at arbejde med både jeres tanker, følelser, kropslige reaktioner og handlemønstre, når I skal opnå en dybere forståelse af hinanden. I vil altså gennem parterapi lære at lytte til hinanden, hvilket vil skabe en større forståelse og samhørighed i parforholdet. Du kan desuden opnå en større forståelse for dig selv gennem den kognitive parterapi, da parterapi ligeledes vil bidrage til din individuelle forståelse af baggrunden for dine egne tanker, følelser og adfærd.

kognitiv parterapi

Afklaring

Parterapi kan ligeledes være løsningen, hvis I har behov for hjælp til afklaring omkring, hvorvidt I skal forblive sammen. Parterapi kan ikke nødvendigvis redde alle forhold, da den ene part sommetider har truffet en beslutning om parforholdets ophør.

Parterapi er dog altid relevant uanset, om I skal forblive et par eller ej, eftersom det netop skaber større afklaring for parterne. Der vil ofte være børn involveret, hvorfor parterapi i sådanne situationer kan forbedre jeres livslange samarbejde omkring disse.

Jeres overvejelser- og ønsker om parterapi bevidner netop, at I er vigtige for hinanden, selvom parforholdet kan være konfliktfyldt. Det er altså en investering i jeres fremtid, om end denne fremtid er sammen eller hver for sig.

Back To Top