skip to Main Content
Kognitiv Psykolog Søborg- Buddingevej 306, 2860 Søborg

Traume – Årsag og symptomer

Hvad er et traume?

Definition af Traume Ordet traume stammer fra det græske ord ’τράυμ’ (‘trauma’), der betyder ’sår’ eller ’skade’. Den sproglige anvendelse af begrebet refererer ofte til negative erfaringer der producerer lidelse.

Traume refererer til en psykologisk tilstand af lidelse, der karakteriseres ved oplevelsen af hjælpeløshed, rædsel og intens frygt i mødet med en begivenhed, der involverer en trussel mod ens egen eller et andet menneskes fysiske integritet. Traume er altså defineret som selve begivenheden, der finder sted. Traume er altså en trussel mod den fysiske integritet, men ofte også ift. den psykiske integritet. De efterfølgende psykologiske reaktioner er afgørende for, hvorledes et traume kan blive bearbejdet eller udvikle sig til en lidelsesfuld følelsesmæssig tilstand.

Traumerelateret Komorbiditet 

Den psykologiske forskning har tidligere haft en tendens til kun at fokusere på psykopatologien ifm. traumatiske begivenheder. Dette skyldes, ifl.  Calhoun og Tedeschi (1999) at traumatiske begivenheder oftest har en altomfattende effekt på et individs liv, forstået således, at traume ofte påvirker mange livsområder med alvorlige eftervirkninger til følge. Eftervirkningerne og omkostninger af traume kan have store konsekvenser bl.a. i form af efterfølgende psykiske lidelser heriblandt angstlidelser eller depression, der ofte inkluderer kompenserende adfærdsmåder.

Årsager til traumatisering

Årsagen til en traumatisering er afhængig af oplevelsens kvalitet og din følelsesmæssige oplevelse af selve begivenheden eller fortolkningen af begivenheden retrospektivt. Det der kendetegner traumet er som oftest at en begivenhed var uventet og at du derfor var uforberedt. Det kan f.eks. være en ulykke, et voldeligt overgreb eller en naturkatastrofe. Men det kan også være et dødsfald eller en livstruende eller invaliderende sygdom. Følelsen af afmagt og magtesløshed i situationen er her det udslagsgivende punkt for en traumatisering.

Vores ekspert i traumebehandling:

Autoriseret psykolog Helena Lycke Artland

Kontaktinfo:

Telefon: 93 94 45 00

Mail: info@lyckepsykologpraksis.dk

 Psykologiske symptomer på traumatisering

Symptomerne på traumatisering viser sig oftest først og fremmest ved at man går i chok. Som oftest er chokfasen præget af man har svært ved at forstå det der er sket. Nogle gange kan man have oplevelsen af ’at det ikke er virkeligt’ og sindet kan forsøge at benægte det skete. Dette kan nogle gange opleves som følelsesløshed. Der kan opstå humørsvingninger i form af vrede og irritation, såvel som selvbebrejdelser, skyld og skam, mens andre kan opleve at der opstår angst. Når accepten af det skete indtræder kan sorgen og håbløsheden præge ens sindstilstand. Nogle vil have en tendens til at isolere sig og man kan opleve at der opstår koncentrationsbesvær og forvirring.

Fysiske symptomer på traumatisering

De fysiske symptomer varierer meget. Nogle oplever at blive ramt af en stor træthed, mens andre kan opleve en enorm rastløshed og uro. Man kan også opleve at have mange muskelspændinger, hjertebanken og være plaget af søvnløshed og mareridt.

Hvorledes behandles traume?

Tilgangen til behandling af traume varierer naturligvis afhængigt af, hvilken psykolog man vælger, idet psykologer har forskellige teoretiske afsæt. Kognitiv Psykolog Lyngby tager afsæt i den kognitive terapi.  I forbindelse med traume har Compassion Focused Therapy (CFT) vist sig at være effektfuld. Ligeledes kan bearbejdninge af traume effektivt behandles med Emotional Freedom Technique (EFT).

(Artiklen er skrevet af Aut. Psych. Helena Lycke Artland, tlf.: 93 94 45 00© Lycke Psykologpraksis, 23/9 2017)

Traume-Psykolog-Lyngby

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til psykologbehandling af specifikke traumatiske begivenheder. Se listen her.

Back To Top