skip to Main Content
Kognitiv Psykolog Søborg- Buddingevej 306, 2860 Søborg

Faktaboks om Araknafobi – angst for edderkopper

 • Araknofobi er en enkeltfobi, der indebærer en patologisk frygt for edderkopper
 • Det anslås, at forekomsten af enkeltfobier er ca. 5-10 % i den vestlige verden
 • Enkeltfobier debuterer ofte i barndommen med 50 % af tilfældene konstateret ved 7- års alderen
 • Kognitiv terapi har vist sig at have en god effekt til behandling af araknofobi

(Kilde: Psykiatrifonden)

Hvad er araknafobi – Angst for edderkopper?

Araknofobi, altså angst for edderkopper, er en type angstlidelse, der er karakteriseret ved en vedvarende og overdimensioneret angst for edderkopper. Fobien er hyppigt forekommende og ses i varierende grad hos mange mennesker.

Konfrontationer med edderkopper udløser ved denne type fobi mange af de samme kropslige og følelsesmæssige reaktioner som for angst generelt.

Angsten udløses typisk ved direkte kontakt, men kan også opstå i forbindelse med afbildninger af edderkopper i bøger og film eller andre repræsentationer som for eksempel et stykke legetøj.

Hos nogle vil alene tanken om edderkopper kunne udløse en voldsom frygt.

Araknofobi kan være forbundet med et højt niveau af ubehag og personer med denne lidelse bruger ofte meget energi på at minimere risikoen for kontakt til edderkopper. Et møde med den langbenede spindler kan fremkalde væmmelse og ubehag og i værste tilfælde føre til voldsom panik og reaktioner som flugt eller stivnen.

Araknofobien er som regel bevidst om, at reaktionen er overdreven og uhensigtsmæssig, men har samtidig en oplevelse af at være ude af stand til at kontrollere den.

Hvordan behandles angst for edderkopper?

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi har ifølge videnskabelige undersøgelser vist sig at være en effektiv behandling mod araknofobi.

Gradueret eksponering

Behandlingen består blandt andet af eksponeringsøvelser, hvor du øver dig i gradvist at tilnærme dig de situationer, der medfører angst og ubehag. Herigennem lærer du at håndtere din angst, både ved at erfare, at der ikke sker noget slemt i situationen, og ved at mærke at angsten langsomt stilner af som følge af eksponeringen. Øvelserne planlægges i samarbejde med din psykolog, og du vil få redskaber til at håndtere de frygtede situationer, så du er klædt godt på til at udfordre din angst.

Kognitiv omstrukturering

Et andet vigtigt punkt i behandlingen er registrering og identifikation af de tanker og forestillinger, der knytter sig til den fobiske genstand og de angstudløsende situationer. Du vil få en øget bevidsthed omkring tanke- og reaktionsmåder, der bidrager til opretholdelse af angsten og lære at erstatte disse med nye og mere hensigtsmæssige tankemønstre.

Angst-for-edderkopper

Faktorer der øger risikoen for at udvikle angst for edderkopper

 • Den genetiske disposition: Risikoen for at udvikle araknofobi kan være forhøjet, hvis man har forældre eller søskende, der har en fobi.
 • Den sociale arv: Angsten for edderkopper kan være indlært, hvis man som barn har haft personer i sine nære omgivelser, der har udvist en stærk frygt for edderkopper.
 • Opvæksten: En ubehagelig hændelse eller en række mindre forhold i barndommen, kan have medført et negativt forhold til edderkopper, der til sidst resulterer i araknofobi.

Hvad er symptomerne på araknofobi?

Araknofobi kommer typisk til udtryk som angst med symptomer, der tiltager i styrke ved konfrontation med det frygtede.

Fysiske symptomer

 • Svimmelhed
 • Hjertebanken
 • Øget svedrespons
 • Rysten
 • Besværet åndedræt
 • Kvalme
 • Uro i maven

Psykiske symptomer

 • Frygt
 • Nervøsitet
 • Angst

Kognitive symptomer

 • Katastrofetanker

Adfærdsmæssige symptomer

 • Undgåelsesadfærd

Hvad kan angst for edderkopper føre til?

Personer med araknofobi vil ofte forsøge at minimere risikoen for kontakt til edderkopper. Dette vanskeliggøres i høj grad af edderkoppens hyppige forekomst og kan resultere i undgåelse af mange forskellige steder og aktiviteter. De fleste aktiviteter i naturen såsom vandreture eller telt- og campingferier kan være helt umulige for personen med araknofobi. Fobien kan således resultere i en begrænset færden og indskrænket livsudfoldelse.

Hvorfor får man angst for edderkopper?

Det er endnu ikke endeligt fastlagt, hvorfor nogle mennesker udvikler araknofobi. Forskning indenfor området indikerer at både biologiske og miljømæssige faktorer kan øget individets sårbarhed overfor fobier.

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til psykologbehandling af angstlidelser.

For mere generel information vedrørende angstlidelser klik her.

Back To Top