skip to Main Content
Kognitiv Psykolog Søborg- Buddingevej 306, 2860 Søborg

Særligt sensitiv – HSP (voksne)

Hvad betyder det at være særligt sensitiv (voksne)?

Hvis du let bliver overvældet af sanseindtryk, følelsesmæssige stemninger og tanker kan det være at du er særligt sensitiv – HSP (Highly Sensitive Person). Er du meget indfølende, og besidder du stor empati og indlevelsesevne overfor andre mennesker? Bliver du dybt bevæget af naturen, kunst og musik? Har du brug for tid til refleksion, fordybelse og eftertænksomhed?

Alle rummer en grad af sensitivitet. Sensitiviteten er ganske enkelt et udtryk for nervesystemets kapacitet til at opfange og bearbejde de indtryk og stimuli, der er med til at forme vores oplevelser og reaktioner. Forskellen er, om vi er sensitive i højere eller lavere grad.

Det var den amerikanske forsker, psykolog og forfatter Elaine Aron, der banede vejen for begrebets udbredelse i bogen ”The Highly Sensitive Person” fra 1996. Ifølge Aron er 15-20 % af alle mennesker født med et mere fintfølende nervesystem, der betyder, at sensoriske input bearbejdes mere detaljeret og nuanceret i hjernen. Den særligt sensitive person oplever indtryk og stimuli væsentligt stærkere end mennesker, der ikke er sensitive i den særlige grad. Da nervesystemet arbejder på højtryk for at bearbejde de mange indtryk, risikerer den særligt sensitive jævnligt at blive overbelastet. Det kan derfor være en god ide at lære strategier til at forebygge overstimulation og redskaber til at genopbygge balancen, når det sker.

Et karaktertræk – ikke en diagnose

Ifølge Aron er den særlige sensitivitet et medfødt karaktertræk, der skyldes individuelle forskelle i det enkelte menneskes nervesystem. Trækket går i arv fra generation til generation, og der er stor sandsynlighed for at en af dine forældre eller bedsteforældre også har et mere fintfølende nervesystem. Sensitiviteten er altså ikke en lidelse, der kan fjernes eller kureres, da den er biologisk betinget og indlejret i nervesystemet.

Hvad er kendetegnende for at være særligt sensitiv?

Det sensitive karaktertræk er associeret med en række positive kvaliteter og udfordringer. Det er vigtigt at huske, at der er store individuelle forskelle i, hvad du kan genkende dig selv i. Listerne illustrerer udvalgte kvaliteter og udfordringer, der er særligt kendetegnende for sensitive voksne (se de to lister nedenfor).

Kognitiv Psykolog Lyngby 2

Særligt sensitiv – hvad kan det føre til?

Da man som særligt sensitiv let bliver påvirket af stimuli og indtryk, er der ifølge Aaron en stærkere sammenhæng mellem opvækstvilkårenes karakter og trivslen som voksen end hos mennesker, der ikke er sensitive i den særlige grad. Individets livshistorie og erfaringer kan således have sat dybere spor, fordi oplevelser bearbejdes mere grundigt og modtageligheden overfor livets nuancer er større.

Det formodes derfor, at særligt sensitive mennesker har en øget risiko for at udvikle angst, depression eller andre psykiske lidelser, hvis barndommen har været præget af mange belastninger. Har opvækstmiljøet været kendetegnet af tryghed, anerkendelse og kærlighed er derimod en god chance for, at den særligt sensitive vil leve et liv med øget trivsel -både fysisk, psykisk og socialt.

Lev bedre med dit særligt sensitive træk

En afgørende faktor for den særligt sensitive persons trivsel og livskvalitet er evnen til at beskytte sig mod overstimulering og have effektive strategier til at håndtere overstimuleringen, når den alligevel sker.

Hos din kognitive psykolog kan du blandt andet få hjælp til at:

 • Afklare om du er særligt sensitiv
 • Få en øget viden om karaktertrækket
 • Opnå en større grad af accept og anerkendelse af, at du er særligt sensitiv
 • Stoppe og ændre automatiserede tanke- og reaktionsmønstre
 • Forebygge og håndtere overstimulering
 • Mærke egne behov og lære at sætte grænser
 • Styrke og øge dit selvværd / din selvtillid

Som supplement til den kognitive terapi kan du også blive introduceret for forskellige mindfulness øvelser og teknikker, der kan hjælpe til at bringe dit nervesystem i balance.

Kilder:

Aaron, Elaine (1996): Særligt sensitive mennesker. Borgen

Særligt sensitiv – Udfordringer:

 • Overvældes i højere grad af sanseindtryk samt tanker og følelser
 • Lavere mætningspunkt for stimuli og risiko for overstimulering
 • Som følge af overstimuleringen kan der opstå træthed, udmattelse, irritabilitet og utålmodighed
 • Lav stresstærskel
 • Øget bekymringstendens og skyldfølelse
 • Svært ved at kende egne behov og sætte grænser
 • Stiller høje krav til sig selv
 • Lavt selvværd /selvtillid

Særligt sensitiv –Fordele ved det sensitive karaktertræk:

 • Er rigt indre liv og en levende forestillingsevne
 • God intuition og sans for kreativitet
 • Stor retfærdighedssans og høj grad af etik
 • Høj grad af medfølelse og indlevelsesevne
 • Evnen til fordybelse og koncentration
 • God observationsevne – fokus på detaljer
 • Stærk refleksionsevne og god til at tænke over og lære af hændelser
Back To Top