skip to Main Content
Kognitiv Psykolog Søborg- Buddingevej 306, 2860 Søborg
Supervision-psykolog-lyngby

Supervision

Autoriseret psykolog Helena Lycke Artland tilbyder individuel supervision indenfor følgende områder:

  • Kognitiv Terapi
  • Compassion Focused Therapy
  • EFT (Emotinal Freedom Technique)

 

Faggruppe

Supervisionen tilbydes psykologer på vej mod autorisation, samt psykoterapeuter og andre tværfaglige grupper.

Supervisionens indhold

I supervisionen vil vi bl.a. beskæftige os med sagssupervision og den terapeutiske alliance, men du vil også, skulle du ønske det, blive trænet i anvendelsen af den metode du ønsker at arbejde med. Andre relevante emner er de teoretiske og metodiske overvejelser, udvikling af argumentation for anvendt udrednings- og interventionsform, samt relevansen af disse.

Desuden er det vigtigt også at arbejde med at øge bevidstheden om egne styrker og begrænsninger, i medfølelse med sig selv og i forhold til egne faglige muligheder.

Udover at supervision kan fremme den faglige udvikling, nedsætter supervision risikoen for udbrændthed / omsorgstræthed og stress. Derfor vil supervisionen også have fokus på egenomsorg,

Back To Top