skip to Main Content
Kognitiv Psykolog Lyngby - Lyngby Hovedgade 39, 2 t.h. - 2800 Kongens Lyngby

HENVISNINGSTILBUD

Vi har p.t. desværre ikke tilknyttede konsulenter der har mulighed for at tilbyde de to første sessioner til 790,- kr. per session.

Ring og hør nærmere.

HENVISNING

En henvisning til psykolog, som du kan få af din læge, betyder at du har mulighed for at modtage psykologbehandling til nedsat pris hos en psykolog med ydernummer. Men som du sikkert vil sande, så kan der være rigtig lang ventetid hos de psykologer der modtager lægehenvisninger. I mange tilfælde flere måneder.  Derudover vil du finde få kognitive psykologer med ydernummer. Udover angst og depression har kognitiv terapi vist sig at have en dokumenteret effekt overfor en lang række andre lidelser også.

Da vores psykologpraksis er en privat praksis uden sygesikringsoverenskomst, og vi desværre ikke må tage imod lægehenvisninger, har vi valgt at give dig et tilbud således, at du har mulighed for at komme hurtigt i behandling til en reduceret pris på 650,- kr. pr. session de første to sessioner. Dette vil give dig mulighed for at komme i behandling hurtigt, mens du venter på at komme til hos en psykolog med sygesikringsoverenskomst.

HENVISNINGSKATEGORIER

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der, som følge af misdannelser el.lign. ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression fra 18 år
 • Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD ml. 18-38 år
Du har mulighed for at tjekke ventetider til psykologer med sygesikringsoverenskomst her:

www.psykologeridanmark.dk
www.sundhed.dk

Vær opmærksom på, at ikke alle listede psykologer tager imod henvisning.

*Henvisningstilbuddet kan ikke benyttes sammen med andre tilbud klinikken tilbyder.

Back To Top