skip to Main Content
Kognitiv Psykolog Søborg- Buddingevej 306, 2860 Søborg

Faktaboks om Højdeskræk (Akrofobi)

 • Højdeskræk (Akrofobi) er en enkeltfobi, der indebærer en patologisk frygt for højder
 • Det anslås, at forekomsten af enkeltfobier er ca. 5-10 % i den vestlige verden
 • Der findes ingen specifikke tal for hvor mange mennesker, der lider af akrofobi
 • Akrofobi debuterer typisk i ungdommen eller voksenalderen
 • Kognitiv terapi har vist sig at have en god effekt til behandling af enkeltfobier

(Kilde: Psykiatrifonden)

Hvad er akrofobi?

Akrofobi er en type angstlidelse, der er karakteriseret ved en overdimensioneret og til tider irrationel angst for højder. De fleste mennesker oplever fra tid til anden ubehag ved højder, hvilket skyldes en naturlig beskyttelsesmekanisme, der skal sikre, at vi ikke udsætter os for unødig fare. Hvis frygten er kommet ud af proportioner med den aktuelle fare, kan der dog være tale om en fobi. Akrofobi kan variere i sværhedsgraden, således at nogle vil opleve angstreaktioner, når de står og kigger ned fra en høj bygning eller en bro, mens andre mærker ubehag ved at stå blot få meter over jorden fx på en stol eller stige.

Lidelsen kan medføre panikanfald og indebærer mange af de samme kropslige og følelsesmæssige reaktioner som for angst generelt. Akrofobi ledsages typisk af undgåelsesadfærd, hvilket betyder, at de situationer der udløser angsten i vid udstrækning forsøges undgået. Dette kan besværliggøre almindelige dagligdags- og fritidsaktiviteter og begrænse ens vanlige færden.

Hvordan behandles højdeskræk?

Kognitiv adfærdsterapi

Videnskabelige undersøgelser viser, at kognitiv adfærdsterapi er en meget effektiv behandling mod akrofobi.

Behandlingen består blandt andet af eksponeringsøvelser, hvor du gradvist øver dig i at konfrontere de situationer, der udløser din angst.  Øvelserne er tilpasset din situation, og du vil i samarbejde med din psykolog få redskaber, der støtter dig i processen. Ved gentagende gange at blive eksponeret for det, du er bange for, får du mulighed for at erfare, at der ikke sker noget slemt i situationen, og at du kan mestre angsten. Sideløbende arbejdes der i terapien også med at identificere og omstrukturere tanker, følelser og adfærdsmønstre, der knytter sig til din højdeskræk.

Højdeskræk Psykolog Lyngby

Hvad er symptomerne på højdeskræk?

Akrofobi kan komme til udtryk via angstreaktioner, der tiltager i styrke som følge af at personen kommer i kontakt med det frygtede.

Fysiske symptomer

 • Svimmelhed
 • Hjertebanken
 • Øget svedrespons
 • Rysten
 • Besværet åndedræt
 • Kvalme
 • Uro i maven

Psykiske symptomer

 • Frygt
 • Nervøsitet
 • Angst

Kognitive symptomer

 • Katastrofetanker

Adfærdsmæssige symptomer

 • Undgåelsesadfærd
 • Lammelse /kroppen stivner

Hvad kan højdeskræk føre til?

Da akrofobi kan være forbundet med et meget højt niveau af ubehag, vil personen typisk forsøge at undgå de situationer, der udløser fobien.

Dette kan resultere i en meget begrænsende livsudfoldelse og indskrænkede handlemuligheder, hvor det er svært at gennemføre daglige gøremål.

Hvorfor får man højdeskræk?

Det vides endnu ikke med sikkerhed, hvorfor nogle mennesker udvikler akrofobi. Forskning peger dog på at både biologiske- og miljømæssige faktorer, kan øge risikoen for at udvikle lidelsen. Lider et eller flere familiemedlemmer af fobi, kan der således være en større risiko for at udvikle akrofobi, grundet en øget genetisk disposition.  Angsten kan også være indlært gennem opvæksten, hvis man har haft personer i sit nærmiljø, der har udvist en stærk frygt for højder.

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til psykologbehandling af angstlidelser.

For mere generel information vedrørende angstlidelser klik her.

Back To Top