skip to Main Content
Kognitiv Psykolog Søborg- Buddingevej 306, 2860 Søborg

Den første samtale,

i individuel terapi, vil som oftest være faktuelt orienteret. Som oftest vil psykologen starte med en lille introduktion, så du får muligheden for lige at lande og lære psykologen bare en smule at kende. Dernæst vil vi kort se på dit liv mere generelt og overordnet, hvorefter vi kan gå i dybden med den problematik du ønsker at arbejde med.

Afhængigt af din problemstilling, vil vi med stor sandsynlighed spørge, om det ville være ok at tage et par psykologiske tests, f.eks. ift. angst, stress eller depression. Ønsker du ikke det, respekterer jeg naturligvis dette. Årsagen til at vi foreslår tests, i individuel terapi, er, at det skaber muligheden for fremadrettet at kunne evaluere på, om behandlingen har den ønskede effekt.

At gå i terapi kan nogle gange opleves lidt som at se sit eget hår gro. Vi ved det sker, men ligger ikke lige mærke til det, før det er blevet for langt. Ligeledes er det med psykologisk behandling. Det sker gradvist og man vænner sig til forandringen, der derfor måske ikke synes så mærkbar som den i virkeligheden er. Her er psykologiske tests fremragende til at vise hvilke fremskridt der er sket, som du ellers måske ville overse.

Senere i forløbet, som oftest omkring den 6. gang, vil du kunne tage testen igen, medmindre du naturligvis allerede har det så godt, at vi afslutter forløbet.

I den anden samtale,

i individuel terapi, vil vi gå i dybden med din problemstilling og aftale, hvilket fokus du ønsker vi skal have i behandlingen. Afhængig af din problematik, vil vi undersøge mulige årsager til din psykologiske problemstilling og introducere dig til hvor og hvordan en transformation er mulig. Derudover vil du få en forståelse for nogle naturlige faldgruber ift. din selvforståelse ud fra hvordan hjernen fungerer. Dette bidrager nemlig til at du, hvis du har en tendens til at kritisere dig selv over din manglende formåen, forstår at dine symptomer ikke er din skyld, men oftest har deres udgangspunkt i vores evolutionære hjerne. Med den viden vil du så kunne anvende ‘værktøjer’, der gør dig i stand til at få det bedre.

Skulle det blive nødvendigt vil vi, hvis det viser sig at være hensigtsmæssigt, undersøge din opvækst, forældre og søskende eller eventuelle traumatiske begivenheder fra dit liv. Dette er dog ikke altid nødvendigt.

Når forløbet når sin afslutning, er det anbefalelsesværdigt, at lave en forebyggelsesplan, således at du vil være forberedt og ikke igen falder ned i de samme psykologiske problemstillinger, som du havde da du startede. For at støtte op om dette kan det nogle gange være en god ide at have to opfølgningssessioner med to til tre måneders mellemrum, men selvfølgelig kun hvis det er meningsfyldt for dig. Det vigtigste er at få dig sendt afsted med følelsen af, at du er godt klædt på til fremtiden og naturligvis at du har det bedre.

Hvor meget terapi skal jeg have?

Det varierer rigtig meget, hvor mange terapitimer der er nødvendige. Nogle gange går det rigtig hurtigt, og du vil blive positivt overrasket over, hvor lidt der skal til. Andre gange kræver det et længerevarende forløb. Én ting er sikkert, jo mere du anvender de redskaber, du får med hjem, jo hurtigere vil du få det bedre. Så jo mere du træner derhjemme, jo færre terapisessioner har du brug for.

Back To Top