skip to Main Content
Kognitiv Psykolog Lyngby - Lyngby Hovedgade 39, 2 t.h. - 2800 Kongens Lyngby

Om mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT)

I mindfulness-baseret kognitiv terapi er østlig filosofi tilpasset vestlig lægevidenskab, hvilket har ført til dokumenterede gode behandlingsresultater af en lang række psykiske lidelser, blandt andet tilbagevendende depression.

Terapiformen mindfulness-baseret kognitiv terapi bygger på forskning fra Dr. Jon Kabat Zinn Massachusett Medical School og er udviklet af John Teasdale, Zindel Segal og Mark Williams. I Mindfulnessbaseret kognitiv terapi er det bevidste nærvær i fokus. I en travl hverdag er vi ofte i handlemodus, også kaldet ”doingmode”, det meste af tiden. Det er også fint i forhold til at udrette noget. Men når vi bliver stressede, angste eller triste, så kan det hænge sammen med, at vi trænger til at være mere i værensmodus eller ”beeingmode”, end vi er. Værensmodus er der, hvor vi bare er her og nu uden at skulle nå noget bestemt. For at opleve os selv, som hele mennesker, har vi både brug for at kunne handle og at kunne være fuldt ud tilstede her og nu.

Psykolog Birgitte L. Carlsen kan ved hjælp af mindfulnessbaserede kognitive teknikker hjælpe dig til at få ro i sind og krop. Ved at forholde dig bevidst nærværende i nuet, kan du lære at regulere din følelser og få det bedre.

Vores ekspert i Mindulness-baseret Terapi:

Autoriseret psykolog Birgitte L. Carlsen

Kontaktinfo:

Telefon:21 95 36 61

Mail: metapsykologi@protonmail.com

Psykolog-Lyngby-MBCT
Back To Top