skip to Main Content
Kognitiv Psykolog Lyngby - Lyngby Hovedgade 39, 2 t.h. - 2800 Kongens Lyngby
Kognitiv_psykolog_Kathrine_Vigsø_Henningsen

Psykolog Kathrine Vigsø Henningsen

Telefon: 21 75 88 00

Mail: kvhpsykolog@gmail.com

Om databeskyttelse:

 EU har vedtaget en ny datalov, gældende for alle i EU, der behandler dataoplysninger. De nye regler skal sørge for at beskytte den individuelle borger i forhold til personfølsomme data. Vi anbefaler derfor, at du, når du kontakter os via mail, ikke sender personfølsomme oplysninger, som f.eks. mentale eller fysiske helbredsoplysninger. For optimal beskyttelse anbefaler vi at du kontakter os telefonisk.

Kognitiv psykolog Kathrine Vigsø Henningsen

Tilbyder par- og individuel terapi (børn, unge og voksne), herunder mulighed for studiepris og henvisningstilbud, hvis du er henvisningsberettiget. Se priser her.

Psykolog Kathrine Henningsen anvender følgende terapiformer: Kognitiv Adfærdsterapi, Mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Compassion Focused Therapy (CFT) og Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi (MBKT)

 

Hos mig møder du en åben, tålmodig og nærværende psykolog, der tilbyder et trygt og fortroligt samtalerum, hvor dine ønsker og behov danner grundlaget for terapien. Det er vigtigt for mig, at vores terapeutiske forløb tager udgangspunkt i din specifikke livssituation og er i overensstemmelse med dine mål og værdier. Sammen udforsker vi de emner og psykologiske problemstillinger, som du finder det meningsfuldt at arbejde med.

Alvorligt syg eller pårørende til længerevarende eller kronisk sygdom

Jeg er specialiseret i rehabiliteringspsykologi, som kort fortalt er et felt indenfor psykologien, hvor man fokuserer på de psykosociale følger af kronisk eller længerevarende sygdom (såsom erhvervet hjerneskade, demens og kræft). Jeg har derfor en dybdegående viden om de psykologiske og sociale problemstillinger, der kan opstå, hvis man enten selv bliver ramt af alvorlig sygdom eller er pårørende hertil. Sorg over tabet af det liv man kendte før sygdommen, og forandringer i ens selvbillede, identitet og nære relationer er emner, som jeg i høj grad kan hjælpe dig med at italesætte og bearbejde.

Angst, depression og lavt selvværd

Med min kognitive baggrund kan jeg hjælpe dig med at give slip på bekymringstendenser og tankemylder. Det er både psykisk og fysisk udmattende at føle sig fanget i sit eget tankespind, og uhensigtsmæssige tankemønstre er ofte med til at skabe og vedligeholde angst, depression og lavt selvværd. Jeg kan give dig konkrete og brugbare redskaber til at komme bekymringerne og tankemylderet til livs.

Curriculum Vitae for kognitiv psykolog Kathrine Vigsø Henningsen

Kognitiv Psykolog Lyngby (2019-)

Kræftens Bekæmpelse (2018-2019)

Angstforeningen (2018-2019)

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (2018)

Cand. Psych. fra Aalborg Universitet med speciale i Rehabiliteringspsykologi og kronisk sygdom

Back To Top